آب و هوای کرمان

23°
16
29
رطوبت: 15%   سرعت باد: 23km/h