آب و هوای کرمان

30°
23
36
رطوبت: 11%   سرعت باد: 18 km/h