آب و هوای کرمان

23°
12
24
رطوبت: 16%   سرعت باد: 12 km/h