آب و هوای کرمان

14°
13
27
رطوبت: 42%   سرعت باد: 6 km/h