آب و هوای تهران

7°
6
14
رطوبت: 69%   سرعت باد: 11km/h