آب و هوای تهران

27°
26
39
رطوبت: 21%   سرعت باد: 18km/h