آب و هوای تهران

8°
4
12
رطوبت: 52%   سرعت باد: 4 km/h