آب و هوای تهران

16°
8
22
رطوبت: 49%   سرعت باد: 11km/h