آب و هوای تهران

7°
6
13
رطوبت: 72%   سرعت باد: 11km/h