آب و هوای تهران

31°
22
33
رطوبت: 15%   سرعت باد: 11 km/h