آب و هوای تهران

1°
1
3
رطوبت: 95%   سرعت باد: 4 km/h