آب و هوای تهران

8°
6
10
رطوبت: 74%   سرعت باد: 7 km/h