آب و هوای تهران

21°
22
35
رطوبت: 22%   سرعت باد: 11km/h