آب و هوای تهران

30°
19
33
رطوبت: 10%   سرعت باد: 18km/h