آب و هوای تهران

6°
0
10
رطوبت: 39%   سرعت باد: 5 km/h