آب و هوای تهران

28°
24
32
رطوبت: 22%   سرعت باد: 9 km/h