آب و هوای تهران

12°
13
23
رطوبت: 57%   سرعت باد: 23km/h